styret


Styret i Båsmo & Ytteren skolekorps


Styreleder: Freddie Teigland

Nestleder: Arne Eggen


Dirigent: Ragnar Meidell


Sekretær: Monica Bang


Regnskapsfører: Siv-Eirin Strømnes


Ordinært styremedlem: Tone Føreland

Ordinært styremedlem: Jørn Ove Ovesen


Materialforvalter: Mathias Stifjeld


Representant for korpset: Andrea Nøst-Mathisen

Vara: Agnes Sætermo Eggen


Revisor:

Gunn ForsbøEpost: styret@bogy-skolekorps.no