Bli støttemedlem
Spilling i Bardolino

.Bli støttemedlem!


Skolekorpset har mange store utgiftsposter i budsjettet, men dessverre ikke så veldig mange inntektsposter. Vi har mange gode idéer til aktiviteter og tiltak, men det er ikke alltid økonomien gjør det mulig å gjennomføre det vi ønsker.


Vi vil derfor gjerne invitere deg til å bli støttemedlem for Båsmo & Ytteren skolekorps. Bli med og støtt opp om aktiviteten vår, og få førstehånds invitasjon til alle konserter og andre arrangement korpset deltar på. Som støttemedlem får du også tilsendt korpsets årsberetning.


Et støttemedlemsskap koster kr 500 per år.


Send en epost til styret@bogy-skolekorps.no, så registrerer vi deg som støttemedlem, og sender deg en epost om hvordan beløpet betales til korpset.