Aktivitet
Spilling utenfor eldrehjemmet på Fauske


Vi tar opp aspiranter!


Alle som går i 3. til 7. klasse ved Båsmo, Ytteren, Selfors eller Alteren barneskole er velkomne som aspiranter i korpset. Vi har ledig plass i alle instrumentgrupper. Dere kan laste ned påmeldingsskjema her, og sende det på e-post til aspirant@bogy-skolekorps.no.