Bli med og spill!
Felleskonsert med Hemnes skolemusikk oktober 2013

Vi tar opp aspiranter!


Korpset hadde informasjonsmøte mandag 31. august kl 17.30 for foreldre og interesserte musikanter, og det var gledelig godt oppmøte. Det er  imidlertid enda ikke for sent å melde seg på!


Alle som går i 3. til 7. klasse ved Båsmo, Ytteren, Selfors eller Alteren barneskole er velkommen som aspiranter i korpset. Vi har ledig plass i alle instrumentgrupper. Dere kan også laste ned påmeldingsskjema her, fylle det ut og sende det på e-post til aspirant@bogy-skolekorps.no.

Opplæring


Den første tiden får aspirantene opplæring i å spille sitt instrument og de får lære å lese noter.


Aspiranter får opplæring i regi av skolekorpset eller Kulturskolen.


I februar/mars arrangeres det et eget helgeseminar for aspirantene.


Aspirantene har sin første opptreden under julekonserten, og fra 17. mai går aspirantene inn i skolekorpset.

Kan du allerede spille?


Har du spilt i korps et annet sted før, og nettopp flyttet til Båsmo, Ytteren, Alteren eller Selfors? Eller har du gått på musikkskole og fått undervisning, eller rett og slett lært deg et instrument selv?


Uansett er du veldig velkommen til å spille i Båsmo & Ytteren skolekorps! Ta kontakt hvis du trenger et instrument å spille på (epost: styret@bogy-skolekorps.no), eller møt rett og slett opp til øving i gymsalen på Ytteren på mandager kl 18:00!


Hvorfor er det lurt å spille i korps?


Det er mye å velge mellom for barn og ungdom i dag. Vi har derfor oppsummert noe av det vi synes er spesielt fint med å spille i korps.


1. Det er sosialt!

Korps er noe man gjør sammen med andre. Det er gjennom samarbeid og samspill at korps blir flott, artig og interessant. Selv om det også er lurt å øve hjemme på instrumentet sitt.


2. Man lærer å spille et instrument

Å kunne spille et instrument, og å kunne lese noter, er noe man tar med seg og kan glede seg over resten av livet.


3. Man reiser på fine turer sammen med korpset

Båsmo & Ytteren skolekorps reiser på tur hvert år. Vi har blant annet vært ved Gardasjøen i Italia og i Scarborough i England, Blokhus og Bornholm i Danmark, Lycksele i Sverige osv. På disse turene møter vi andre korps, og blir kjent med barn og ungdom både fra andre kanter av Norge og fra andre land.


4. Korps krever lite dugnadsinnsats fra foreldrene!

Det er en myte at korps krever mye dugnadsinnsats fra foreldrene. Korpsets travleste dag i året er 17. mai, og da trenger vi mye hjelp for å komme i havn. I tillegg arrangerer vi gjerne et par konserter i året der vi har behov for hjelp fra foreldrene. Ellers kan foreldrene stort sett bare lene seg tilbake og nyte barnets framgang på instrumentet sitt!