Om
Ragnar Meidell


Båsmo & Ytteren skolekorps ble etablert i 1958.


Skolekorpset tar i dag opp medlemmer fra skolene på Båsmo, Ytteren, Alteren og Selfors.I tillegg til barna har korpset en del foreldre som er med som støttespillere i flere av instrumentgruppene.


Ragnar Meidell er  dirigent og musikalsk leder for korpset.


Korpsets styre velges hvert år på korpsets årsmøte. Sittende styreleder er Arne Eggen.


Styret har utarbeidet vedtekter for korpset.


Båsmo & Ytteren skolekorps drar normalt på flere kortere og lengre turer i løpet av et korpsår. Korpset har laget et tur-reglement som gjelder for både barn og voksne på korpsets turer.