Bli sponsor
Spilling i Bardolino

Det er dyrt å drive skolekorps!


I et skolekorps må man regne med relativt stor slitasje på instrumentene. Selv om vi ikke velger instrumenter i den øverste prisklassen,  så er kjøp av nye instrumenter en stor utgift for et skolekorps.


Aspirantopplæringen er en viktig investering for korpset, men det er samtidig en betydelig kostnad.


Videre koster det naturligvis litt å ta korpset med på tur.  Dette er imidlertid en viktig del av det å drive med  korps, og vi forsøker derfor å prioritere det innenfor de budsjettrammene vi disponerer  over.


Hva  kan sponsing fra deg eller din bedrift bety for korpset?

Bildet over er et godt eksempel på hva sponsing betyr for korpset. Støtte fra  noen lokale sponsorer, sammen med god innsats fra korpsets medlemmer, gjorde det mulig for Båsmo & Ytteren skolekorps å dra på en ukes korpsfestival  ved Gardasjøen i Italia i 2012.  Veldig spennende og inspirerende for alle medlemmene i skolekorpset!

 


Sponsing kan også bety at korpset får råd til  å bytte ut et slitt instrument som vi ellers ville vært nødt til å  beholde. Det har mye å si for den som  skal utvikle seg som musikant at instrumentet til en hver tid  fungerer som det skal.


Hvordan kan du eller din bedrift sponse korpset?

Et hvert sponsebeløp er av interesse! Hvis din bedrift sponser korpset med kr 15 000 eller mer, vil også skolekorpset stille opp og spille ved din bedrift hvis det er ønskelig. Hvis dere ønsker  å "adoptere" et spesifikt instrument, så ber vi dere om å ta kontakt, så kan vi diskutere hva som er mest aktuelt.


Sponorer får også sin logo på  denne websiden i det korpsåret sponsingen gis, og det kan også være aktuelt med T-skjorter eller gensere med bedriftens logo ved sponsing av turer.


Kontakt styreleder Berit Stifjeld (tlf 971 71 929, epost: styret@bogy-skolekorps.no) hvis dette høres aktuelt ut, så kan vi sammen finne ut hva som kan passe best for deg eller din bedrift.